• Check these out next

  Çin, özellikle Asya'da önemli bir bölgesel güçtür; üstelik son yıllarda dünya çapında giderek daha büyük bir rol oynamasıyla potansiyel süper güç olarak da nitelendirilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti. Millî amblem. Millî marş Gönüllüler Marşı. Özellikle Dünya'nın en büyük yıllık insan göçünün yer aldığı Çin Yeni Yılı tatili boyunca demiryolu sistemi ekstrem oranda talebin oluşturduğu insan yoğunluğuna uğramaktadır.

  Ocak itibarıyla Çin'in 26 şehrinde faal durumda olan metro sistemleri mevcuttur, 39 diğer şehirdeyse metro sistemlerinin kurulması yönünde planlar kabul edilmiştir; [] bunların birçoğunun 'de hizmete hazır olması planlanmaktadır. Çin'deki su temini ve temizliği altyapısı; hızlı kentleşmenin yanı sıra su kıtlıkları ve kirliliği gibi zorluklarla yüzleşmektedir. Batı standartlarına göre orta gelirli bir ülke olmasına rağmen, Çin'in hızlı büyümesi, 'den beri yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmıştır.

  Aralık 'te ebeveyn üyelerinin bir tanesi kendi ailesinin tek çocuğu olarak büyüdüğü durumda ailelerin iki çocuğa sahip olmasını izin verilmesiyle bu politika büyük oranda gevşetildi.

  Geleneksel olarak erkek çocuklarının tercih edilmesiyle beraber bu politikanın doğumda cinsiyet oranındaki dengesizliğe katkıda bulunduğu ileri sürülmüştür. En büyük yabancı vatandaş grupları Güney Kore Çin'de 'ye kadar yaşayan dil konuşulmaktadır. Kuzeybatı ve kuzeydoğu Çin genelinde yaşayan etnik azınlıklar Altay dilleri konuşur; Mançuca ve Moğolcanın yanı sıra başta UygurcaKazakçaKırgızcaSalarca ve Batı Yugurca olmak üzere çeşitli Türk dilleri de konuşulur.

  KoreceKuzey Kore sınırı civarında yaşayan yerli Koreliler tarafından anadil olarak konuşulur. Anakara'da yaşayan nüfus dahil olmak üzere Tayvan aborjinleriAvustronezya dilleri konuşur.

  Mandarin'in Pekin lehçesine dayanan Standart ÇinceÇin'in resmî ulusal dilidir ve birbirinden farklı anadili konuşan halklar arasındaki iletişimde bir lingua franca olarak işlev gösterir. Çin yazı karakterleribinlerce yıldır Sinitik dillerinin yazı sistemi olarak kullanılır. Karşılıklı anlaşılabilirlik göstermeyen Çin dillerini konuşanların yazılı olarak birbiriyle iletişimde bulunmasını sağlar.

  Hong Kong ve Makao'da geleneksel Çin yazı karakterleri hâlen kullanılırken, Çin anakarasındaysa 'da hükûmet, basitleştirilmiş karakterlerin kullanımını resmen uyguladı. Tibetçe, bir Hint yazı sistemine dayanan bir alfabe kullanır. Uygurcaen yaygın haliyle Fars alfabesine dayanan Uygur Arap Yazısı 'yla yazılır. Çin'de kullanılan Moğol yazı sistemi ve Mançu yazısıikisi de Eski Uygur alfabesinden türemiştir. Zhuangca 'ysa hem resmî bir Latin alfabe yazısı hem de geleneksel bir Çin karakter yazısıyla yazılır.

  Çin, son on yıllarda büyük oranda kentleşmiştir. Çin'de nüfusu bir milyon kişiden fazla olan kent vardır; [] bunların arasında yedi tane megakent nüfusu 10 milyondan fazla olan kentler yer almaktadır: Çongçing, Şanghay, Pekin, Guangzhou, Tientsin, Shenzhen ve Vuhan. Göçmen işçilerin sabit olarak kentsel alanlarda kalmaması, özellikle bu alanlarda nüfus sayımlarının yürütülmesinde zorluklar oluşturur; [] aşağıdaki veriler sadece uzun süreli olarak bu yerleşimlerde ikamet edenleri içerir.

  Şubat 'da Çin hükûmeti, ders kitapları ve öğretim ücretleri dahil olmak üzere tamamen ücretsiz dokuz senelik eğitim sağlamayı taahhüt etti. Ancak eğitim harcamaları konusunda yine eşitsizlikler mevcuttur. Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonuyerel komisyonlardaki muadilleriyle birlikte Çin nüfusunun sağlık ihtiyaçlarını denetler.

  O dönemde Çin Komünist Partisi, sanitasyonu ve hijyeni iyileştirmenin yanı sıra birçok hastalığın tedavi edilmesini ve önlenmesini amaçlayan "Vatansever Sağlık Kampanyası"nı başlattı. Çin'de koleratifo ve kızıl gibi hastalıklar eskiden yaygındı, ancak bu kampanya kapsamında neredeyse ortadan kaldırıldılar. Deng Şiaoping'in 'de ekonomik reformlar uygulamaya başlamasıyla Çin kamuoyunun sağlığı daha iyi beslenme nedeniyle hızlı şekilde iyileşti, ancak Halk Komünleri'nin kaldırılmasıyla kırsal bölgelerdeki ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinin birçoğu da kaldırıldı.

  Çin'deki sağlık sistemi büyük oranda özelleştirildi ve sağlık hizmetlerinin kalitesi arttı. Çin Anayasası, din özgürlüğünü garanti etmektedir, ancak resmî olarak onaylanmamış dini kuruluşlar devlet baskılarına tabi olabilir. Devlet Din İşleri İdaresiülke içerisindeki dini işler ve meseleleri denetlemek için sorumludur. Çin medeniyeti, binlerce yıldır çeşitli dini hareketlerden etkilenmiştir. KonfüçyüsçülükTaoizm ve Budizm Çin Budizmi 'den oluşan " üç öğreti ", tarihi olarak Çin kültürünün şekillendirilesinde önemli bir rol oynamıştır.

  Çin, Dünya'nın en yüksek dini heykellerin birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır; bunların en yükseği Henan 'daki Buda İlkbahar Tapınağı 'dır. Uzmanlara göre, Çin'de üç öğreti dinleri, Budizm, Taoizm ve yerel halk din uygulamaları arasında net sınırlar yoktur.

  Belirli etnik gruplarla bağdaşlaştırılmış büyük dinlerin arasında Tibet Budizmi 'nin yanı sıra HuilerUygurlarKazaklar ve Kırgızların mensup olduğu İslam dini yer almaktadır. Antik zamanlardan beri Çin kültürü, büyük ölçüde Konfüçyüsçülüğün ve muhafazakâr felsefelerin etkisi altında olmuştur. Ülkedeki hanedanlık döneminin büyük kısmı boyunca, kökenleri Han Hanedanı 'na dayanan prestijli imparatorluk sınavlarında yüksek performans göstermekle toplumsal ilerleme olanakları sunuldu.

  Çin kültüründe uzun zamandır derin bir tarih anlayışı ve büyük ölçüde içe dönük bir ulusal perspektif vurgulanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk liderlerinin geleneksel imparatorluk düzeninde doğmalarına rağmen, 4 Mayıs Hareketi ve reformist ideallerin etkisi altında idiler.

  Kırsal arazi mülkiyeti, cinsiyetçilik ve Konfüçyüsçü eğitim sistemi gibi Çin kültürünün bazı geleneksel yönlerini değiştirmeyi çalışmakla beraber, aile yapısı ve devlete itaat kültürü gibi diğer yönlerini muhafaza ettiler. Bazı gözlemciler, ÇHC'nin 'daki kuruluşundan sonraki dönemi geleneksel Çin hanedanlık tarihinin devamı olarak algılamaktadır; ancak diğerleriyse, özellikle 'lardaki Kültür Devrimi siyasi hareketi kapsamında geleneksel kültürünün birçok unsurunun "gerici ve zararlı" veya " feodalizmin kalıntıları" olarak ilan edilip yıkılmasıyla, Komünist Parti iktidarının Çin kültürünün temellerine zarar verdiğini ileri sürmektedir.

  Başta Konfüçyüsçülük, sanat, edebiyat ve performans sanatları ör. Pekin operası [] olmak üzere, geleneksel Çin kültürü ve ahlakının birçok unsuru, dönemdeki hükûmet politikalarına ve propagandasına uymak için değiştirildi. Yabancı medyalara erişim hâlen sıkı ölçüde kısıtlanmaktadır. Günümüz Çin hükûmeti, geleneksel Çin kültürünün birçok unsurunun Çin toplumunun ayrılmaz parçası olarak kabul etmiş durumdadır.

  1. Recommended!
  2. File history.
  3. Recommended.
  4. Kur Savaşları, Ticaret Savaşları ve Küreselleşme?
  5. Tebrikler!;
  6. Navigation menu.

  Çin milliyetçiliğinin artışıyla ve Kültür Devrimi'nin sona ermesiyle geleneksel Çin sanatı, edebiyatı, müziği, filmi, modası ve mimarisinde büyük bir rönesans yer almaktadır; [] [] özellikle halk ve varyete sanatları, hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi çekmiştir.

  Çin edebiyatı, Zhou Hanedanı edebiyatına dayanır. Li Bai 'nın romantizmi ve Du Fu 'nun gerçekçiliğiyle şiirsel çevrelerin çatal yolları açıldı. Çing Hanedanı sonrasındaki Yeni Kültür Hareketi kapsamında Çin edebiyatında; metinlerin sıradan vatandaşlarının erişebildiği şekilde günlük konuşma diliyle yazılmasıyla çin halk cumhuriyeti reserv ligi 1 kısım bir çağ başladı.

  Hu Shih ve Lu Sinmodern Çin edebiyatının öncüleri idi. Çin, yılında Çin mutfağı, binlerce senelik tarihi ve muazzam coğrafi kapsamıyla büyük oranda çeşitlilik gösteren bir mutfaktır. Modernite öncesinde halkın geneli büyük oranda tahıl ve basit sebzelerle beslenirdi; etse özel günlere ayrılırdı. Tofu ve soya sütü gibi fasulye esaslı ürünler günümüzde yine popüler protein kaynaklarıdır.

  Akkuyu Nükleer Santrali'nin Maliyeti 57 Milyar TL Arttı

  Smaller countries can. You cannot overwrite this file. The following other wikis use this file: Usage on tr. Structured data Items portrayed in this file depicts. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.

  Namespaces File Discussion. Giriş 2. Küresel Krizlere Genel Bir Bakış 5. Sonuç 4. Giriş Çin Halk Cumhuriyeti son resefv yıldır, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri konumundadır. Sıradaki Gelsin! Dışa kapalı ekonomi politikalarıyla ekonomik büyümenin sağlanmayacağını anlayan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Deng Xiaoping, ünlü deyişi ile kapalı ekonomiden serbest ticaret sürecine geçişi açıkça ifade etmektedir. Başarılı olunmuş, üretim artışı sağlanmıştır.

  Büyümenin temelinde, kırsal alandaki işletmeler ve emek- yoğun üretilen imalat ürünlerine dayalı yapılanma vardır. Kamu işletmeleri düşük faizli kredilerle sürdürülebilir hale gelmiştir. Borçlar ödenemediği için iflas ile sonuçlanmaktaydı. Ekonomide aşırı ısınma: Talep fazlasının olduğu ve bu talebin enflasyonist baskı yarattığı durumda kullanılır.

  Bunun nedeni ise, devlet denetiminde olan bankaların verimli kredi dağıtamamalarıdır. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN : Örgütün amacı; üye ülkeler arasındaki bölgesel tutarlılık ve barışı sağlamak, ekonomik büyümeyi arttırmak, Güney Doğu Asya Liti ile yardımlaşmayı arttırmak, üye ülkelerin tarım ve sanayi alanında daha etkin olmasını sağlamaktır. Meksika Krizi 2. Güneydoğu Asya Krizi 3.

  Rusya Krizi 4. Arjantin Krizi 5. Türkiye Krizi 6. Dünya Ekonomik Krizi Asgari maaştan çok daha fazla olduğunu buradan anlayabiliriz. G o o g l e News'de takip et. Bölgeden Bölgeye Değişiyor!

  • Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği.
  • You’re Temporarily Blocked.
  • File history.
  • Çarkı çevir! Hediyeleri topla!?
  • Check these out next!
  • .
  • İşte yılı Çin asgari ücreti Çin'deki asgari ücret daima merak ediliyor. Çünkü ucuz iş gücü olarak adlandırılan bir ülke olduğu için yılı asgari ücretinin ne kadar verildiği konusunda çeşitli tahminler yapılmakta. A normal copyright tag is still required.

   See Commons:Licensing. Uploaded with derivativeFX. From Wikimedia Commons, the free media repository. Other resolutions: × pixels × pixels × pixels 1, × 1, pixels 2, × 2, pixels cumhurigeti pixels.

   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

   File information. Web · güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean): örgütün amacı; üye ülkeler arasındaki bölgesel tutarlılık ve barışı sağlamak, ekonomik büyümeyi arttırmak, güney doğu asya. Web · oyun veya tarih videolarımızda bazen bir kısım dakika silinebilir çünkü telifli kısımlar siliyoruz her insan hata yapabilir bende dahil videomuzu beğenip kan.

   U21 1. Lig U21 Super Cup U19 Elit A Ligi U19 Elit B Ligi U19 Super Cup Kadın Süper Ligi Kadinlar 2. Ligi Milli Küme Mahallî Ligi Play-offs Regional Leagues Regional Leagues Fed rezervi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervi 3 trilyon doların Rezerv: Zuhur olduрu iзin rezerve yцnelik зalэюma.

   merkezi";"Cizre";"Silopi "'da Зin Halk Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra";"Mao Zedong'un dцnemi. Tьrkiye sэrbistan voleybol maзэ izle Ptt maз sonuзlarэ Wolfteam ьye ol Bolivya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Avustralya, Nijerya ve Llgi dir.

0 / 5

saç derisinde kızarıklık neden olur

Bir Saз Bakэm Ьrьnьne Tepki Saз derinize biraz юampuan bэrakmak onu tahriю edebilir. Kaюэntэlэ bir saз deriniz ve kэzarэklэk varsa. Kepek: Saз derisinde kaюэntэ sorununun... >>

ipek böceği fotoğrafları

Shutterstock koleksiyonunda HD kalitesinde Ipek böceği temalı stok görseller ve milyonlarca başka telifsiz stok fotoğraf, illüstrasyon ve vektör. Depositphotos'tan uygun fiyatlı, yüksek kaliteli Ipek böceği... >>

özgür şeremet 5 sınıf bilişim yazılı soruları indir

Sэnэf Biliюim Teknolojileri 2. Dцnem 1. Yazэlэ Sorularэ sayfasэndan зalэюarak yazэlэda Almak ister misiniz? Эnteraktif Testler ile kendinizi deneyin. Yazэlэ Sorularэ sayfasэndan зalэюarak yazэlэda Almak... >>

pretty cool too izle

>>

geçmişte faaliyet gösteren vakıflar

Osmanlэ'da Эlginз Vakэflar. OSMANLI ЬLKESЭ, akla hayale gelmedik envai зeюit vakэfla bezenmiю bir Vakэf Cenneti gibiydi. Yedi iklim, ьз kэtaya adeta зil зil. Tarihi Eserlerin... >>

yangınlarda son durum

Yangın haberleri, güncel son dakika gelişmeleri ve bugün yer alan son durum bilgileri için tıklayın! Yangın ile ilgili tüm, video, fotoğraf, açıklamalar ve. Orman Yangını... >>

10 sınıf almanca perfekt konu anlatımı video
moda aletli pilates
kpss a grubu konuları neler